kultura & edukacja

Katarzyna Opielka

Jestem menedżerką i autorką projektów kulturalnych, edukatorką a z wykształcenia socjolożką oraz nauczycielką języka niemieckiego. Pogłębiona edukacja, otwarcie się na drugiego człowieka, poszukiwanie w różnorodności i nieoczywistych kontekstach wspólnych nici porozumienia a do tego szczypta humoru – to dla mnie punkt wyjścia we współpracy z innymi. Tworzę projekty związane z szeroko pojętą kulturą i filozofią codzienności – są dla mnie inspiracją na wielu płaszczyznach. Na co dzień współpracuję ze szkołami, instytucjami kultury, ośrodkami edukacyjnymi i badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami komercyjnymi w Polsce oraz z zagranicą. Ponadto prowadzę autorskie warsztaty o tematyce.: wielokulturowość, akceptacja i integracja różnorodności kulturowej, religijnej i językowej, prawa człowieka, polsko-niemiecka współpraca, polsko-żydowsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe, oraz specyfiki regionów pogranicza. Prowadząc warsztaty wyznaję m.in. zasadę chińskiego filozofa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Żyjąc i odkrywając Śląsk od czasu do czasu wcielam się w rolę przewodniczki nie tylko odwiedzanych przez turystów i podróżnych popularnych miejsc tego wielokulturowego regionu, ale również tych nieoczywistych zakątków, znanych może tylko pasjonatom lokalnej historii. Pozyskuję również środki finansowe do realizacji społecznie i kulturowo ciekawych projektów zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Mój subiektywny atlas projektów:

Skarbnica wiedzy > koordynacja i współtworzenie portalu informacyjnego nt. dziedzictwa żydowskiego na Górnym Śląsku: www.skarbnica.muzeum.gliwice.pl dla Muzeum w Gliwicach

Fundacja Różnorodności i Równości Kontrasty > współzałożycielka fundacji oraz autorka i koordynatorka projektów kulturalno-edukacyjnych: www.kontrasty.org.pl

Mapa tożsamości Żor > pomysłodawczyni i współkoordynatorka projektu dla Muzeum Miejskiego w Żorach

Śladami Żydów z Górnego Śląska > koordynacja przewodnika po żydowskim dziedzictwie na Górnym Śląsku autorstwa Beaty Pomykalskiej i Pawła Pomykalskiego dla Muzeum w Gliwicach

Industriada 2018 w EC Szombierkach w Bytomiu > koordynacja i współtworzenie programu kulturalnego święta zabytków industrialnych na terenie zabytkowej elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu dla Fundacji EC Generator

Animacja społeczna w projekcie „Trasa 78” realizowanego w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych > animatorka społeczności lokalnych dla Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Zaczęło się od animacji > pomysłodawczyni i koordynatorka programu rewitalizacji społecznej w gliwickiej dzielnicy Stare Łabędy. Cykl warsztatów oraz spotkań dedykowanych społeczności lokalnej dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Łabędy”

Akceptacja podaj dalej! > cykl spotkań edukacyjnych dedykowanych młodzieży upowszechniające wiedzę nt. różnorodności kulturowej i religijnej, rozpoznawania mechanizmów dyskryminacji i wykluczania dla Zespołu Szkół Filomata

Poczuj na własnej skórze > warsztaty dla młodzieży z zakresu przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość dla Komisariatu II Policji w Gliwicach i szkoły podstawowej nr 18 w Gliwicach

Uchodźcy, migranci, obcy – jaki jest stosunek Polaków i Polek do obcokrajowców? Urlop edukacyjny dla DGB Bildungswerk Heesen

Węgiel a energia – porównanie sytuacji w Niemczech i w Polsce. Jak zmienia się najważniejszy polski region węglowy? Wizyta studyjna dla dziennikarzy z Polski i Niemiec dla Clean Energy Wire (CLEW)

Akademia Dziennikarska > koordynacja tygodniowej wizyty studyjnej grupy polsko-niemieckich adeptów dziennikarstwa dla Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej