dziennikarstwo & publicystyka

Jako niezależny dziennikarz pracuję nad różnymi tematami z zakresu polityki, społeczeństwa i gospodarki. Jednocześnie w moich pracach – które częściowo powstają w współpracy z moją żoną i partnerką Katarzyną – specjalizuję się w następujących tematach:

– Polska/stosunki polsko-niemieckie
– migracja i procesy integracji w Niemczech, Polsce i UE
– system oświaty / szkolnictwo zawodowe / szkolnictwo wyższe w Niemczech i w Polsce

referencje

Zleceniobiorcom przedstawiam własne pomysły tematów i opracowuję także tematy według życzeń kontrahentów. Wybór niektórych dotychczas opublikowanych tekstów i prac znajdą Państwo pod referencje

Poza pisaniem własnych artykułów i innych tekstów redakcyjnie opracowuje teksty osób trzecich – artykuły, broszury i dłuższe wypracowania.

Pracuję także jako moderator podczas konferencji i dyskusji panelowych szczególnie w dziedzinach: polityka, gospodarka, oświata, media, integracja/migracja i tematach polsko-niemieckich.