muzyka & poezja

Pod pojęciem „języki i transfer” rozumiemy nie tylko przekład danej informacji z jednego języka na drugi, ale także przełożenie i transfer informacji „między wierszami”, które szczególnie w tłumaczeniach ustnych są bardzo często istotnym elementem i mają wpływ na przebieg całej rozmowy.

Tłumaczymy w językach niemiecki >> polski // polski >> niemiecki.

– tłumaczenia ustne i pisemne
– tłumaczenia rozmów, negocjacji handlowych i szkoleń
– tłumaczenia literatury i recenzje publikacji obcojęzycznych

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt, wówczas przedstawimy Państwu indywidualną ofertę.