międzykulturowo

Zaangażowanie. Współtworzenie. Doradztwo.

Dzięki integracji europejskiej oraz zaangażowanym instytucjom, pasjonatom i ambasadorom społeczeństwa obywatelskiego Niemiec i Polski znikają granice, uprzedzenia, wrogość a wzrasta bezcenne zaufanie, dobra współpraca i innowacyjność w projektach. Międzykulturowe i społeczne zdolności w kontaktach z inną kulturą, językiem i światopoglądem to kluczowe umiejętności, umożliwiające owocną komunikację, zrozumienie i współpracę na polu polsko-niemieckim.

Specjalizuję się w tworzeniu i organizowaniu wyjazdów edukacyjno-studyjnych dla grup niemieckojęzycznych w Polsce. Program i intensywność zwiedzania dostosowuję do wymagań i potrzeb grupy.

Oferta tematyczna wyjazdów edukacyjnych (przykładowe autorskie programy):

  1. Czy mentalnie Polska jest jeszcze w UE i czy faktycznie tak będzie w przyszłości? Stosunek młodych Polaków do UE.
  2. Sytuacja polskich związków zawodowych i ich wpływ na kulturę pracy w Polsce.
  3. Polska demokracja i jej prawdziwe oblicze. Czy demokracja w Polsce jest Kobietą?
  4. Polsko-niemiecki dialog w przełomie? Kryzys jako szanse.
  5. Sytuacja kobiet w szybko zmieniającym się społeczeństwie, które jednak pozostaje pod wpływem tradycyjnego systemu wartości kształtowanego przez kościół katolicki.
  6. Uchodźcy i migranci w Polsce, a ksenofobiczna atmosfera w społeczeństwie polskim.
  7. Gospodarka i ekonomia a przede wszystkim palące pytanie: węgiel czy odnawialna energia?
  8. Polsko-Niemieckie stosunki i współpraca gospodarcza między Polską a Niemcami na przykładzie Górnego Śląska.