O nas

Jesteśmy polsko-niemieckim małżeństwem i jednocześnie partnerami zawodowymi. Dostrzegamy różnorodne możliwości i szanse, które wynikają z bliskości i powiązań Niemiec i Polski, w pewnym sensie także Wschodu i Zachodu. Łączymy wspólne elementy, uczymy się z istniejących różnic, i wplatamy pierwsze i drugie w naszą działalność zawodową i społeczną. Pracujemy nad indywidualnymi projektami, ale również wspólnie. Zapraszamy do poszczególnych działów.

 

Katarzyna

Jestem socjolożką, menedżerką projektów, edukatorką, tłumaczką, a od niedawna stringerką (pomoc przy projektach dla mediów niemieckich). Prowadzę warsztaty i szkolenia od 2004 roku między innymi w zakresie: komunikacji oraz edukacji międzykulturowej, edukacji antydyskryminacyjnej, języka niemieckiego dla imigrantów, języka niemieckiego w zawodzie oraz biznesowego, komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacji zawodowej.

Ukończyłam studia w Marburgu w Niemczech na kierunkach: socjologia, niemiecki i politologia, oraz Turystykę i Rekreację na AWF-ie w Poznaniu w trybie zaocznym. Na przełomie 2011/2012 ukończyłam w Szkole dla Trenerów TROP szkolenie pt.: Dialog w konflikcie w ramach projektu „Skuteczny Trener: Kreatywność – Zmiana – Efektywność”. W 2013 i 2014 brałam udział w procesie standaryzacji Inkubatora Trzeciego Sektora w Gliwicach na stanowisku animatorki społecznej oraz wzięłam udział w cyklu szkoleniowym „Akademia Zarządzania Podmiotami PS”. W 2017 zdobyłam certyfikat nauczyciela Projektu Bohaterskiej Wyobraźni w ramach programu „Rozumienie Ludzkiej Natury” zainicjowanego przez prof. Philipa Zimbardo. Specjalizuję się w tworzeniu i koordynowaniu projektów edukacyjno-kulturalnych i wizyt studyjnych. Obecnie pracuję dla Muzeum w Gliwicach jako menedżerka projektów.

„Fascynują mnie między innymi procesy zachodzące w społeczeństwie, dynamika i inteligencja grupy lub zespołu, relacje polsko-niemieckie, tematyka równościowa i prawa człowieka oraz integracja w szerokim tego słowa znaczeniu. W pracy zawodowej ważnymi elementami są dla mnie pasja, zaufanie i zaangażowanie, transparentność i przede wszystkim autentyczny kontakt z ludźmi; a motywem przewodnim słowa Konfucjusza: „˜Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Partnerzy, zlecenio- i pracodawcy:

Muzeum w Gliwicach, Clean Energy Wire CLEW w Berlinie, ARD/mdr (na zlecenie freelancerki Simone Unger), Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, VHS Marburg, DGB Bildungswerk Hessen e.V., Integral GmbH, Studienkolleg Mittelhessen, Martin Brückner Verlag MBM we Frankfurcie nad Menem, n-ost w Berlinie, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Reed in Partnership w Krakowie, PM Group w Białymstoku, Profi-Lingua w Katowicach.

 

Jan

Jestem niezależnym publicystą i od niedawna także uczącym się muzykiem. W latach 2000-2005 studiowałem politologię i anglistykę na Uniwersytecie im. Philippa w Marburgu, ukończyłem tam wykształcenie nauczyciela. Już podczas studiów skierowałem się jednak w inną stronę a od 2005 roku zacząłem pracę jako niezależny dziennikarz, publicysta, moderator i wykładowca w dziedzinach polityki, społeczeństwa i kultury. Pracowałem i pracuję głównie dla niemieckich mediów prasowych. W obrębie polityki w szczególności interesowały mnie zagadnienia międzynarodowe, sprawy Polski i Niemiec, kwestie migracji i integracji oraz wpływy religii na nasze społeczeństwa. Od 2011 r. pracowałem jako korespondent z Polski dla niemieckojęzycznych tytułów, w latach 2014-2016 jako stały korespondent dla dzienników Berliner Zeitung i Frankfurter Rundschau. Gatunki moich tekstów to sprawozdania, reportaże, sylwetki, wywiady. Oprócz dominujących dotychczas tekstów informatycznych od 2017 r. koncentruje się na tekstach publicystycznych – komentarze, analizy, felietony, eseje.

Od 2016 r. pracuję nad projektem muzycznym – wydaniem autorskiego albumu, który w pewnym sensie jest także podsumowaniem wniosków wynikających z kilkunastoletniej pracy jako dziennikarz i publicysta polityczny.

„Świat idei jest światem niezrealizowanej przyszłości. Najchętniej poruszam się właśnie w tych szczelinach, które znajdują się na niewidzialnych granicach i przejściach między obydwoma. Możliwość analizowania i wyrażenia moich poglądów dot. tej przestrzeni, oraz przekształcanie tych stwierdzeń w aktywność, komunikację i muzykę, stanowi dla mnie największą motywację do pracy.”

Partnerzy, zlecenio- i pracodawcy:

media niemieckojęzyczne prasa (m.in.): Frankfurter Rundschau, Berliner Zeitung, Der Freitag, Christ & Welt, Jüdische Allgemeine, Wirtschaftswoche, Die Wochenzeitung (Szwajcaria), Furche (Austria) / media polskie: Przegląd, Krytyka Polityczna, Polskie Radio Kielce / inne: Federalny Instytutu Szkolenia Zawodowego (BIBB), wydawnictwo W. Bertelsmann (wbv) Bielefeld, sieć korespondentów z Europy środkowo-wschodniej n-ost