warsztatowo

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” / Konfucjusz

Treść warsztatów jak i metodyka są dostosowane do dynamiki grupy ze świadomym zachowaniem perspektywy na indywidualne potrzeby każdego uczestnika. Warsztat jest prowadzony w taki sposób aby stworzyć atmosferę zaufania i otwartości, co sprzyja nauce, współtworzeniu i upełnomocnianiu uczestników i uczestniczek.

Zakres tematyczny: integracja-akceptacja, prawa człowieka, antydyskryminacja

Przykładowe warsztaty:

1. Ja/Ty/Oni/My – o integracji

W formie warsztatowej grupa dowie się, co to jest stereotyp i uprzedzenie i jak wpływają na nasz sposób myślenia i działania. Młodzież będzie mieć okazję niczym w laboratorium doświadczyć własnego stereotypowego spostrzegania innych. Poza tym pozna definicję dyskryminacji, mechanizmy jej powstawania, przejawy i skutki dyskryminacji. Podczas warsztatów będzie również okazja zapoznać się z najważniejszymi zapisami prawnymi jak i podstawową wiedzą nt. praw człowieka.  Aktywne metody pracy umożliwią grupie autentyczne uczenie się poprzez doświadczanie, przeżywanie, odkrywanie i zrozumienie ważnych aspektów codziennego życia w środowisku szkolnym i nie tylko.

Podczas tego warsztatu młodzież zdobędzie wiedzę na temat praw człowieka i będzie uwrażliwiona na przejawy dyskryminacji wśród młodzieży i pedagogów. Grupa dowie się jakie znaczenie ma władza w procesie wykluczania i dyskryminacji. Uczestnicy i uczestniczki poczują moc jaką daje wiedza i świadomość, a co za tym idzie: reakcja i działania. W ten sposób młodzież wzmocni postawy obywatelskie i odwagę cywilną w występowaniu przeciwko aktom dyskryminacji i przemocy. Last but no least kształtuje się postawa szacunku i zrozumienia dla ludzkiej różnorodności.

Forma: warsztat, prezentacja, dyskusja, praca w grupach

Grupa docelowa: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna

Czas trwania: 90 min.

2. Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami

Czy jesteśmy bezwolnymi ofiarami sytuacji? Jak to się dzieje, że pomagamy innym? Czy bohaterem może być każdy? Czy trzeba odznaczać się szczególnymi właściwościami, żeby w sytuacji kryzysowej podjąć działanie, stając w obronie drugiej osoby? „Nie jesteśmy niewolnikami sił sytuacyjnych, lecz musimy nauczyć się metod opierania się im i przeciwstawiania” – mówi światowej sławy prof. Philip Zimbardo, inicjator Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (HIP).

Człowiek jest istotą, która instynktownie chce pomagać innym w potrzebie, a to jest kluczowy element aby budować zdrowe relacje w rodzinie, pracy, szkole czy w społeczności. Niemniej jednak istnieją siły psychologiczne i społeczne które nas powstrzymują od pomagania, mądrego i bezpiecznego reagowania w sytuacjach niezwyczajnych i nieoczekiwanych takich jak wypadek czy bycie świadkiem przemocy wobec innej osoby. Będąc w takiej sytuacji jesteśmy pod wpływem miejsca w którym się znajdujemy, otoczenia ludzi, czy własnych przekonań, lęków, stereotypów – i tak stajemy się gapiem. Ale wraz z uświadomieniem, wiedzą i treningiem możemy nauczyć się podejmować właściwą decyzję. Jeśli jest przemyślana, nasza reakcja jest  bezpieczna, mądra i efektywna. No i odkryjemy w sobie oraz w młodzieży, z którą pracujemy, ogromne pokłady zachowań prospołecznych. Stawiamy na wartości!

Forma: warsztat, prezentacja, dyskusja, praca w grupach

Grupa docelowa: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalnej

Czas trwania: 90 min.

3. Mała lekcja o prawach

Co to jest prawo? W gruncie rzeczy nie jest to takie proste do wyjaśnienia i zrozumienia. Prawo to coś, co od urodzenia ‘dostaje’ każde dziecko. Prawo reguluje, co dziecko może a czego nie. A co najważniejsze, każde dziecko ma takie same prawa i dlatego nikt nie może ich łamać. W ramach „Małej lekcji …” dzieci wspólnie, demokratycznie i aktywnie zastanowią się jakie mają prawa w przedszkolu. Jak to często bywa w życiu, tak i podczas tego spotkania może dojść do różnicy zdań, między uczestnikami, ale też grupą i prowadzącą. Zatem uczymy się żywej rozmowy i argumentacji. A efektem dociekań maluchów będzie kolorowy szablon, gdzie zawisną prawa dziecka w formie haseł lub obrazków do zabrania, powieszenia i wdrażania w życie w sali zabaw i nauki przedszkolaków.

Forma: warsztaty manualne, rozmowa, zajęcia ruchowe

Grupy docelowe: 5-6 latki

Czas trwania: 90 min.